Ona Moianès

La població resident al Moianès creix més d’un 23%

La població resident al Moianès creix més d’un 23%

Durant el 2019, la població ha augmentat en 38 comarques i ha disminuït en 4. Entre les que han experimentat un majors creixements en termes relatius hi ha el Moianès, amb una pujada del 23,6%, a qui només supera el Baix Penedès.

Són dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Idescat, que també mostren com la població resident a Catalunya l’1 de gener del 2020 era de 7.722.203 persones. Una xifra que representa un augment de més de 102.700 respecte l’any anterior. La causa d’aquest augment, tot i la tendència a la caiguda del creixement natural, s’explica per la immigració, que va augmentar en 108.204 persones.

Pel que al nombre de morts, els decesos van superar els naixements a 30 comarques del país durant el 2019. Al Bages aquest registre és dels més negatius, amb 262 defuncions més que naixements durant aquest període, només superada pel Barcelonès, on la diferència és de més de 1.500 i el Maresme, on es superen els 500.

Finalment, també cal destacar que continua el procés d’envelliment de la població catalana. El percentatge de població de 65 anys o més ha passat del 18,9% el 2019 al 19% aquest 2020.

Related Posts