Ona Moianès

Subvencions per les empreses moianeses que contractin persones majors de 30 anys

Subvencions per les empreses moianeses que contractin persones majors de 30 anys

El Servei d’Ocupació del Moianès ha presentat 30 PLUS, una subvenció pensada per aquelles empreses que contractin persones majors de 30 anys en situació d’atur.

Segueixen d’aquesta manera les iniciatives per fomentar el treball a la comarca amb la campanya que es va donar a conèixer ahir des del Consorci del Moianès. L’objectiu d’aquest programa és afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys o més, proporcionant els recursos, la formació i les competències necessàries per ocupar un nou lloc de treball. En total, el Servei d’Ocupació disposa de 17 places per cobrir aquestes ajudes.

Per aconseguir l’objectiu, l’organisme durà a terme incentius econòmics a les empreses per la contractació d’aquestes persones. Concretament es subvencionarà l’equivalent al salari mínim interprofessional de 1.108 euros mensuals per jornada completa, fins a un màxim de 9 mesos. Això sí, el contracte per part de l’empresa ha de tenir una durada mínima de 6 mesos continuats i la jornada laboral no pot ser en cap cas inferior a les 20 hores setmanals. 

A més, la persona contractada ha de desenvolupar una formació adaptada al lloc de treball que es pactarà prèviament amb l’empresa i que ha de servir per cobrir possibles mancances tècniques i per poder desenvolupar-se millor en el lloc de treball. Un cop finalitzada la contractació, si es dongués el cas, l’empresa emetria un certificat de l’experiència professional realitzada pel treballador. 

Related Posts