Ona Moianès

El Consell Comarcal anuncia ajudes econòmiques pel transport adaptat del Moianès

El Consell Comarcal anuncia ajudes econòmiques pel transport adaptat del Moianès

Aquest és un servei de titularitat pública del Consell amb un pressupost de 9.000 euros atorgat anualment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. El servei de transport, que pot prestar-se en vehicle propi o col·lectiu, té com a finalitat facilitar el desplaçament als centres especialitzats d’atenció diürna de persones dependents. 

A l’ajuda hi poden accedir persones majors de 18 anys amb discapacitat que presentin dificultats de mobilitat o que necessitin algú altre que l’acompanyi per poder fer ús del transport públic. També s’inclou l’ajuda per a persones grans amb demència diagnosticada o una dependència reconeguda, els quals hagin de desplaçar-se a un centre de dia per a gent gran. 

El termini de presentació de sol·licituds per la subvenció acaba el proper 3 de desembre. Es pot fer de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell o presentant el registre formalment a les oficines de l’organisme. 

Related Posts